Varzene
VARDENT - POWDER(Co)

VARDENT - POWDER(Co)

Kobalt bazlı tozlar özellikle Dişçilik sektöründe oldukça yaygındır. Kullanım alanlarına örnek olarak; diş kronları ve köprüler, ayrıca kullanılan köprülerin kenar ayakları örnek olarak gösterilebilir. Son dönemlerde kobalt tozları diş implantı ve bağlantı parçaları üretilmek üzere 3D yazıcılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tozların Dişçilik sektöründe tercih edilmesinin başlıca nedenleri biyouyumluluğunun yüksek olması ve ihtiyaca göre farklı tane boyutlarında üretilebilmesidir.
VARDENT - POWDER(Co) Kalite Bilgisi